3/23/2013

Vim tagbar

Tagbar pomaga wtedy gdy w module masz dużo kodu i jest ci trudno ogarnąć, co gdzie jest (np. po wcześniejszej osobie, która pisała kod).

Jeżeli korzystasz z pathogen to instalacja jak się domyślasz jest banalna:
cd ~/.vim/bundle
git clone https://github.com/majutsushi/tagbar.git
Dodatkowo musisz mieć w systemie Exuberant Ctags. Szybka instalacja pod Ubuntu:
sudo apt-get install ctags
W pliku .vimrc możesz jeszcze dodać:
nmap <F8> :TagbarToggle<CR>
Umożliwi ci to na szybki dostęp do Tagbar wciskając F8.

Tak to wygląda dla kodu pythona:
Tagbar vim
 Kilka przydatnych skrótów klawiszowych:
  • enter/double click - przenosi Cię do taga, na który wskazałeś kursorem (na screenie widać, że przeniosło mnie do metody route)
  • s - sortowanie tagów według kolejności występowania lub według nazwy (domyślnie jest według kolejności występowania)
  • p - przenosi do danego tagu, lecz kursor pozostaje w tagbarze
  • -/+ - zwija/rozwija tagi, np. importy czy klasy
  • =/* - zwija/rozwija wszystkie tagi
  • ctrl+n/ctrl+p - skakanie po top-level tagach (następny, poprzedni)
  • F8 ;)